Music

Items 1 to 50 of 54 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
Jump To Page:

List  Grid 

 1. Adiss: Yergi Chambov

  Adiss: Yergi Chambov

  Adiss: Through the Path of Music
  Language(s): Western Armenian

  Starting at: $45.00

 2. Anthology of Piano Pieces by Modern Armenian Composers

  Anthology of Piano Pieces by Modern Armenian Composers

  Language(s): English, Eastern Armenian
  $45.00

 3. Archeology of Madness

  Archeology of Madness

  Komitas, Portrait of an Armenian Icon
  Language(s): English
  $25.00

 4. Armenian Sacred and Folk Music

  Armenian Sacred and Folk Music

  Komitas (Author)
  Language(s): English
  $54.95

 5. Azgayin Hayrenasirakan Heghapokhakan Yergaran

  Azgayin Hayrenasirakan Heghapokhakan Yergaran

  National Patriotic Revolutionary Song Book
  Language(s): Western Armenian
  $12.00

 6. Azgayin Heghapokhakan yev Zhoghovrdayin Yerger

  Azgayin Heghapokhakan yev Zhoghovrdayin Yerger

  National Revolutionary and Folk Songs
  Language(s): Western Armenian
  $12.00

 7. Balui (yev Taratsashrjani) Yerazhshtakan Azgagrakan Havakatso

  Balui (yev Taratsashrjani) Yerazhshtakan Azgagrakan Havakatso

  An Ethno-Musicological Collection of Palou and its Neighboring Areas
  Language(s): Western Armenian
  $75.00

 8. Barsegh Kanachian (1885-1967)

  Barsegh Kanachian (1885-1967)

  A Life of Music
  Language(s): Western Armenian
  $40.00

 9. Beatles

  Beatles

  The Story of the Fab Four's Swinging Sixties
  Language(s): Eastern Armenian
  $49.95

 10. Charles Aznavour

  Charles Aznavour

  Singer of the Century
  Language(s): Eastern Armenian, French
  $15.00

 11. Choral Songs

  Choral Songs

  Language(s): English, Eastern Armenian
  $30.00

 12. Dashnamurayin Steghtsagortsutyunner

  Dashnamurayin Steghtsagortsutyunner

  Selection of Piano Works
  Arno Babajanyan (Composer, Author)
  Language(s): Eastern Armenian
  $24.00

 13. Dashnamuri Dzernark

  Dashnamuri Dzernark

  Piano Manual
  Language(s): Eastern Armenian
  $30.00

 14. Dictionary of Foreign Musical Terms

  Dictionary of Foreign Musical Terms

  Language(s): English, Eastern Armenian, Russian
  $35.00

 15. Dikran Tchouhadjian: Keanke yev Steghtsagortsutiune

  Dikran Tchouhadjian: Keanke yev Steghtsagortsutiune

  Dikran Tchouhadjian: His Life and Works
  Language(s): Western Armenian
  $30.00

 16. Duduk and National Identity in Armenia, The

  Duduk and National Identity in Armenia, The

  Language(s): English
  $79.95

 17. Dzayn Hanapati

  Dzayn Hanapati

  Voices in the Desert: Reform of Armenian Liturgical Music in the late 19th Century
  Language(s): Western Armenian

  Starting at: $29.95

 18. Element Band Songbook

  Element Band Songbook

  Element Band (Performer)
  Language(s): English, Eastern Armenian, Western Armenian
  $14.95

 19. Hay Mankakan Banahyusutyun

  Hay Mankakan Banahyusutyun

  The Folklore of the Armenian Child: Popular Armenian Lullabies and Children's Songs
  Language(s): Eastern Armenian
  $13.00

 20. Hay Yergani

  Hay Yergani

  Armenian Songs
  Language(s): Eastern Armenian
  $12.00

 21. Kaghande Yergov yev Nerkov

  Kaghande Yergov yev Nerkov

  Christmas with Songs and Colors
  Language(s): Western Armenian
  $7.00

 22. Kanon

  Kanon

  The Life of Composer Ara Sevanian
  Language(s): English
  $32.50

 23. Khachatur Avetisyan

  Khachatur Avetisyan

  Songs
  Khachatur Avetissyan (Composer, Performer, Conductor, Author)
  Language(s): English, Eastern Armenian
  $50.00

 24. Khagher

  Khagher

  Songs
  Sayat Nova (Composer, Author)
  Language(s): Eastern Armenian
  $28.00

 25. Khosker

  Khosker

  Lyrics
  Language(s): Eastern Armenian
  $17.00

 26. Kilikia Ashakertakan Yergaran

  Kilikia Ashakertakan Yergaran

  Kilikia School Songs
  Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian
  $12.00

 27. Komitas (1869-1935)

  Komitas (1869-1935)

  A Psychological Study
  Language(s): Western Armenian
  $20.00

 28. Komitas (1869-1935)

  Komitas (1869-1935)

  Victim of the Great Crime
  Language(s): Eastern Armenian
  $17.95

 29. Komitas Vardapet (1869-1935)

  Komitas Vardapet (1869-1935)

  Photo Album
  Language(s): English, Eastern Armenian
  $95.00

 30. Komitas Vardapeti Noraguit Yotanasun Antip Yergeren Ksan Zhoghovrdakan Yerger

  Komitas Vardapeti Noraguit Yotanasun Antip Yergeren Ksan Zhoghovrdakan Yerger

  Twenty Folks Songs of Komitas Vardapet's Seventy Unpublished Songs
  Komitas (Composer, Author) Կոմիտաս (Հեղինակ, Երաժշտահան)
  Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian
  $65.00

 31. Komitas: A Hundred and One Songs

  Komitas: A Hundred and One Songs

  A Collection of Folk Songs
  Language(s): English, Eastern Armenian
  $75.00

 32. Komitas: Essays & Articles

  Komitas: Essays & Articles

  The Musicological Treatises of Komitas Vardapet
  Komitas (Author)
  Language(s): English
  $24.95

 33. Komitas: Selected Songs

  Komitas: Selected Songs

  Komitas (Composer, Author)
  Language(s): Eastern Armenian
  $15.00

 34. Komitase Inchpisin Yeghel E

  Komitase Inchpisin Yeghel E

  How Komitas Was
  Language(s): Eastern Armenian
  $25.00

 35. Life & Work of Dikran Tchouhadjian, The

  Life & Work of Dikran Tchouhadjian, The

  Language(s): English
  $30.00

 36. Manual for Duduk

  Manual for Duduk

  Georgy Minassian (Composer, Performer) Գեորգի Մինասեան (Երաժշտահան, Կատարող)
  Language(s): English, Eastern Armenian, Russian
  $120.00

 37. Menergeri Entrani

  Menergeri Entrani

  Collection of Songs
  Komitas (Author, Composer) Կոմիտաս (Հեղինակ, Երաժշտահան)
  Language(s): Eastern Armenian
  $15.00

 38. My First Armenian Songbook

  My First Armenian Songbook

  Includes CD
  Karenn Chutjian Presti (Author, Performer) Քարեն Չթճեան Բրեսդի (Հեղինակ, Կատարող)
  Language(s): English, Western Armenian

  Starting at: $35.00

 39. Nor Knar

  Nor Knar

  Complete Songbook with Notes and Images
  Language(s): Western Armenian
  $65.00

 40. Oror ou Nani

  Oror ou Nani

  Armenian Lullabies
  Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian
  $19.95

 41. Piano Compositions by Armenian Composers

  Piano Compositions by Armenian Composers

  Heros Minasian (Editor, Author) Հերոս Մինասեան (Խմբագիր)
  Language(s): English, Eastern Armenian
  $25.00

 42. Piano Solos

  Piano Solos

  A Fine Collection of Popular Armenian Melodies and Original Compositions
  Language(s): English
  $24.95

 43. Pokhadrumner, Mshakumner yev Original Steghtsagortsutyunner Duduki Hamar

  Pokhadrumner, Mshakumner yev Original Steghtsagortsutyunner Duduki Hamar

  Arrangements and Original Compositions for the Duduk
  Language(s): Eastern Armenian
  $18.00

 44. Reflections of My Childhood

  Reflections of My Childhood

  Language(s): English, Western Armenian
  $35.00

 45. Ruben Hakhverdyan

  Ruben Hakhverdyan

  Language(s): Eastern Armenian
  $45.00

 46. Shirak Dprotsakan Yergaran

  Shirak Dprotsakan Yergaran

  Shirak Children's Songbook
  Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian
  $11.95

 47. Sounds of Devotion

  Sounds of Devotion

  Language(s): English, Eastern Armenian
  $25.00

 48. Unforgettable Songs

  Unforgettable Songs

  Remembering These Songs…
  Language(s): English, Eastern Armenian
  $39.95

 49. Van-Vaspurakani Azgagrakan Bnorosh Yergayin Nmoushner (with 2 cds)

  Van-Vaspurakani Azgagrakan Bnorosh Yergayin Nmoushner (with 2 cds)

  Van-Vasbouragan Ethnological Typical Song Samples (From Author's Collection)
  Language(s): Western Armenian

  Starting at: $30.00

 50. Voskeporik

  Voskeporik

  Anthology of Armenian Songs
  Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian
  $35.00

Items 1 to 50 of 54 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
Jump To Page:

List  Grid