Items 1 to 10 of 13 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
Jump To Page:

 

"The Armenians of the Levant" Special Lecture byScott Abramson

Read More
Posted in Events

 

Կյանքի Բարելավման Երեկոներ ՀԱՄԼԵՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆի հետ
Life Enhancing Evenings with HAMLET AYVAZYAN

Read More
Posted in Events

 

Կյանքի Բարելավման Երեկոներ ՀԱՄԼԵՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆի հետ: ՕՐ 1` Ներածություն
Life Enhancing Evenings with HAMLET AYVAZYAN: DAY 1: Introduction

Read More
Posted in Events

THE ARMENIAN FILM SOCIETY presents a screening of PARAJANOV's The Legend of Suram Fortress
Read More
Posted in Events

Հանդիպում ԿԱՐԵՆ ՂԱՐՍԼՅԱՆի հետ, հեղինակ «ԱՏԵՐԱԶՄԱ՝ Տպագրային ֆիլմ» գրքի

Read More
Posted in Events

 

Կյանքի Բարելավման Երեկոներ ՀԱՄԼԵՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆի հետ: ՕՐ 2` Ներքին Բառարանը
Life Enhancing Evenings with HAMLET AYVAZYAN: DAY 2: Inner Dictionary

Read More
Posted in Events

BIRDS NEST: A Photographic Essay of Bourj Hammoud by ARA MADZOUNIAN
THE EXHIBIT - MARCH 16-30 - ROSLIN ART GALLERY
Opening Reception - Thursday, March 16, 2017 - 7:00-10:00pm

Read More
Posted in Events


THE PINK ELEPHANT: A Film by Ara Madzounian

Conversation with Artist

Read More
Posted in Events

Book Presentation of BIRDS NEST: A Photographic Essay of Bourj Hammoud by ARA MADZOUNIAN
Followed by Book signing reception

Read More
Posted in Events

 

Կյանքի Բարելավման Երեկոներ ՀԱՄԼԵՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆի հետ: ՕՐ 3` Ներքին Հեքիաթասացը
Life Enhancing Evenings with HAMLET AYVAZYAN: DAY 3: Inner Storyteller

Read More
Posted in Events

Items 1 to 10 of 13 total

per page
Page:
  1. 1
  2. 2
Jump To Page: