4 Item(s)

per page

 
Կյանքի Բարելավման Երեկոներ ՀԱՄԼԵՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆի հետ՝ «Կենտրոնանալու արվեստը ու օգուտները՝ Ամեն կենտրոնացման ետևում հրաշք է թաքնված»

Read More
Posted in Events

Van 1915: Book Release with Ara Sarafian

February 22, 2018 7:30 pm


Meet Ara Sarafian of the Gomidas Institute of London, here to present the newly released book, Van 1915: The Great Events of Vasbouragan

Read More
Posted in Events

An Evening of Oud with theoudplayer

February 24, 2018 7:30 pm


Abril Bookstore's Music Nights presents An Evening of Oud with theoudplayer

Read More
Posted in Events

Յաջորդ «Շնչող Գրքի Ակումբ` Զապէլ Եսայեանի «ՍՊԱՍՄԱՆ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ»

Read More
Posted in Events

4 Item(s)

per page