Shirak Armenian Songbook
50th Anniversary

Շիրակ երգարան: 50 ամեակ

Hardcover
(ISBN: 978-9953-475-14-1)
$95.00
Shirak (Publisher) Շիրակ (Հրատարակչութիւն)
2009 Beirut
871 pages
Size: 6 3/4" x 9 1/2"
Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian

Հայրենասիրական-Յեղափոխական, Դասական, Ժողովրդական, Հոգեւոր, Մայրական, Աշուղական, Էսթրատային երգեր, օրորներ և օփերէթներ,

Write Your Own Review

You're reviewing: Shirak Armenian Songbook