More Views

Komitas: Selected Songs

Կոմիտաս
Մեներգերի Ընտրանի

Komitas (Composer, Author)
Paperback
(Number: BMS0006)
$15.00
Komitas (Publisher)
2009 Yerevan
50 pages
Size: 8" x 11 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


The selected songs, written by Komitas, can be very useful as for the students and pianists-concertmasters of vocal music departments in their study and practical work, as for the professional performers who will have the opportunity to enrich their repertory with these masterpieces.

Կոմիտասի մեներգերի ընտրանին օգտակար կարող է լինել ինչպես պրոֆեսիոնալ երգիչ, երգչուհիներին, մեներգեցողության բաժնի ուսանողներին, այնպես էլ դաշնակահար - կոնցերտմայստերներին, պրակտիկ աշխատանքում և ուսումնական գործընթացում՝ համալրելով արդեն կայացած երաժիշտ-կատարողների երկացանկը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Komitas: Selected Songs