Verjin Hskanere
The Last Giants

Վերջին Հսկաները

Hardcover
(ISBN: 978-1-949618-03-7)
$17.95
Abril Publishing (Publisher) Ապրիլ (Հրատարակչութիւն) Zartiss Collection (Publisher) Զարդիս Մատենաշար (Հրատարակչութիւն)
2020
75 pages
Size: 12" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Հսկաներու կորսուած ցեղի մասին հեքիաթ մը եւ ինչ կը պատահի երբ անոնց գոյութիւնը եւ վայրը կը յայտնուի դուրսի աշխարհին: Լճակներու վրայ հսկայական ատամ մը գտնելէ ետք, անգլիացի հետազօտող Արշիպալտ Լեոփոլտ Րութմոր կը որոշէ գտնել հսկաներու ձեղը որոնց կը պատկանի ատամը, եւ կը ճարէ ինը հսկայ՝ վերապրողներ նուրբ և բարի ցեղէ: Տասը ամիս կ'ապրի իրենց հետ, եւ տուն վերադառնելէ ետք սխալ մը կը գործէ որը պիտի զղջայ մինչեւ վերջ՝ բացայայտել անոնց գոյութիւնն ու տեղը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Verjin Hskanere