Turkere yev Menk
Turks and Us, The (and "Turkism from Angora to Baku and Turkish Orientation")

Թուրքերը եւ մենք
(և «Թուրքիզմը Անգորայէն Պաքու եւ Թրքական օրիէնթասիոն»)

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 978-9939-66-285-5)
$26.95
Բուկինիստ (Հրատարակչութիւն) Bookinist (Publisher)
2021 Yerevan
318 pages
Size: 5 1/4" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

«Թուրքերը եւ մենք» ժողովածուն ընդգրկում է հայ հասարակական-քաղաքական մտքի ամենաինքնատիպ ներկայացուցիչներից մեկի' գրող Շահան Նաթալիի (Յակոբ Տէր-Յակոբեան) տարբեր տարիների ընթացքում գրած այն ուսումնասիրությունները, որոնք աղերսվում են XX դարասկզբի հայոց պատմության ամենաողբերգական իրադարձություններին' Հայաստանի Հանրապետության գոյամարտի ու անկման, թուրքիզմի գաղափարախոսության կոնկրետ դրսևորման ձևերի, Մեծ Եղեռնի պատասխանատուների արդարահատույցի եւ հարակից այլ հարցերի հետ: Հասցեագրված է ընթերցող լայն հանրությանը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Turkere yev Menk