Mardig Madenjian

ՄԱՐՏԻԿ ՄԱՏԷՆՃԵԱՆ ծնած է Լիբանան 1915-ի ցեղաuպանութենէն փրկուած Չէփնիցի (Աեբաստիա) ծնողներէ։ Գալիֆորնիա գաղթեց 1986-ին եւ հաստատուեցաւ Փասատենայի մէջ, ուր կ՛ապրի կնոջր եւ երկու զաւակներուն հետ։ Ապրիլ 2013-ին, հրատարակեց եռահատոր գրքին առաջին մասր — «Բռնագրաւուած Դրախտր, Բռնագաղթ Դէպի Ոչնչութիւն», որ իր անգլերէն հրատարակելի գրքին՝ Ravished Paradise, Forced March to Nothingness, հայերէն թարգմանութիւնն էր իր կողմէ։ 2013 Հոկտեմբերին հրատարակեց «Նոր Օրերուտայիներ, Լիբանանի Մեր Տղաքր» վաւերագրական ժամանակագրութիւնր Լիբանանի քսանամեայ պատերազմին։ Մայիս 2014-ին հրատարակեց եռահատոր «Բռնագարաւուած Դրախտ»ին երկրորդ հատորն՝ «Մեր Հողերր, Մեր Հողերր–», խորագրով, որ Լիբանան կամ Սուրիա հաստատուած Հայոց պատմութիւնն է։ Վերապրումր ապահովելով հանդերձ, 1965-էն ետք, հայութիւնր կը ձգտի պահանջատիրութեան եւ ցեղասպանութեան ճանաչման։

Role: Author

Products