Getnapor Gandze
The Underground Treasure

Գետնափոր գանձը

Paperback
(Number: BKT0425)
$12.00
2018 Pasadena
34 pages
Size: 8 1/2" x 11"
Language(s): Western Armenian

Ծոյլ եւ անպէտք մարդ մը տունէն դուրս կը դրուի բարկացած կնոջը կողմէն: Դէպի իր եղբօր գիւղը քալած ժամանակ, յոգնած ծոյլը անտառի մը ծառին տակ կը նստի եւ քունը կը տանի: Կը սկսի պարիկներ եւ պահուած գանձ մը երազել:

Անտառին մէջ գետնափոր նրբանցք մը կը գտնէ եւ մէջը կը մտնէ: Ելեւէջող աստիճաններէն կ'ելլէ ու կ'իջնէ մինչեւ որ գտնէ իր երազներուն գանձը:

Բայց այդ գանձը կը պատկանի վիթխարի հսկայի մը որ անձնապէս կը հսկէ անոր վրայ:

Արդեօք ծոյլ ու անպէտք մարդը պիտի կարենա՞յ հարկ եղածին չափ ուկի յափշտակել վայելուչ կեանք մը ապրելու համար իր բարկացած կնկան հետ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Getnapor Gandze