Adanayi vkanere yev Surb Stepanos Vkayarane: 1909, Larnaka
The Witnesses of Adana and the Saint Stepanos Church: 1909, Larnaka

Ատանայի վկաները եւ Սուրբ Ստեփանոս վկայարանը
1909, Լառնագա

Paperback
(Number: BHG0155)
$12.00
2010 Nicosia
159 pages
Size: 5 1/2" x 8"
Language(s): Western Armenian

Այս հատորով պիտի չանդրադառնանք Ատանայի կոտորածի պատմութեան, այլ նամակներու ճամբով ցոյց պիտի տանք այդ ողբերգութեան առնչութիւնը Կիպրոսի հայ համայնքին հետ: Նամակներ, որոնք քաղւած են Կիպրոսի Թեմի արխիւներէն: Այդ նամակները մենք բաժնած ենք երկու խումբի, անոնց տալով խորհրդանշական անուններ.

Ատանայի Վկաները՝ Այս խումբին մէջ առնուած են 90 նամակներ, որոնք կը խօսին Կիպրոս ապաստանած աւելի քան 2000 գաղթականներու վիճակին մասին՝ 1909 Ապրիլեն մինչեւ 1909 Դեկտեմբեր:

Ատանայի Վկայարանը՝ Ս. Ստեփանոս՝ Այս բաժնին մէջ համախմբուած են աւելի քան 40 նամակներ եւ գրութիւններ, որոնք կը պատմեն Ս. Ստեփանոս մատուռի կառուցման մանրամասնութիւնները 1908-1913:

Write Your Own Review

You're reviewing: Adanayi vkanere yev Surb Stepanos Vkayarane: 1909, Larnaka