Yerkou Mot Zhoghovurd, Yerkou Herou Harevan
Two Close Peoples Two Distant Neighbors

Երկու մօտ ժողովուրդ Երկու հեռու հարեւան

Hrant Dink (Author) Հրանդ Տինք (Հեղինակ)
Paperback
(ISBN: 978-605-64488-1-2)
$20.00
2014 Istanbul
136 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Հրանդ Տինքը գիրք մը չունեցաւ երբեք: «Ես գիրք չունեցող գրող մըն եմ» կ՜ըսեր ինքն ալ ծաղրելով: Այս կատակը կարեւոր իրականութեան մը մատնանշում ալ էր անշուշտ: Հրանդը իսկական առումով գործիչ մըն էր: Սակայն Թուրքիոյ ժողովրդականացման գործընթացին ալ իր նպաստը բերաւ, երբ որպես հիմնադիր ու խմբագրապետ Ակօսի' իր խօսքն ու գործը կը ծաւալէր Թուրքիոյ ամենահիմնական խնդիրներուն' ի մասնաւորի հայ֊թրքական յարաբերութիւններու նկատմամբ:

Գիրքի վերածելի իր միակ գործն է այս' զոր պատրաստած էր ԲԷՍԷՎի համար եւ առիթը ունեցած' աւարտելու: Այստեղ Հրանդը անցեալն ալ նորոգելու թեկնածու նորանոր տեսակէտ մը կը ցուցաբերէ Հայաստանի եւ Թուրբիոյ վերաբերեալ հասարակաց ապագայի իր տեսլականով: Գիրքը թէեւ չէր հրատարակուած այդ շրջանին, բայց ատիկա խնդիր չէր իրեն համար...: Վաստակը վաստակ էր, յամենայն դէպս ի չիք դառնալու չէր: Նաեւ նոր յաւելումներ ընելու համար ահագին ժամանակ կար...:

Անոր վաստակը իր լրիւ նպատակն է նաեւ: Հիմա աւելի քան երբեք կարեւոր է հասկնալ Հրանդ Տինքին նպատակը, որպեսզի կեանքն ալ մահն ալ եղած չըլլան ի զուր:

Write Your Own Review

You're reviewing: Yerkou Mot Zhoghovurd, Yerkou Herou Harevan