Vipumner
Recits

Վիպումներ

Paperback
(ISBN: 978-99941-2-880-8)
$15.00
2013 Yerevan
279 pages
Size: 5" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

«Վերջին մարդուն հետ հանդիպումը, վերջնութեան հորիզոնէն ներս արձանագրոփլը, վերջին մարդու «անվկայութեան» պաշտպանը եւ հսկողր ըլլալու ստիպողութիւնը Նոր լեզու մը կը պահանջեն, ամէնօրեայ փորձառութիւն չեն, բնականաբար։ Այդ պահանջն է, այդ ստիպողութիւնն է, որ կը բացատրէ Բլանշոյի յարակարծական շարահիաութիւնը, կարծեցեալ անորոշութիւնները, նոյն Նախադասութեան մէջ գոյակցող հաստատումներն ու ժխտումները։ Վերջին մարդը անվկան է։ Անվկայութիւնը ուրիշ անուն մըն է աղէտին համար, կամ հակառակը։ Վերջնութեան դէմյանդիման՝ կը գտնուինք աղէտի համաստեղութեան տակ։ Ինչու յանկարծ «աղէտ» բաոը կը գործածեմ հոս։ Որովհետեւ ուրիշ բան չէ աղէտը, վկային մահն է մարդուն մէջ։ Վերջին մարդը նաեւ վերապրող մըն է։ Եւ վերապրողը, բացայայտ է հիմա, չի կրնար վկայել զինքը վերապրողի վերածող դէպքին մասին։ Յարակարծիք մը եա։ Այդպէս թող ըլլայ։ Վկայի մահուան դէպքէն ետք վերապրողը չի կրնար վկայեչ ինքն իր մէջ վկայի մահուան մասին, որպէս դէպք։» Մարկ Նշանեան

Write Your Own Review

You're reviewing: Vipumner