Ser yev Emigratsia
Love and Immigration: Short Stories

Սեր և էմիգրացիա
Վիպակներ եւ պատմվածքներ

Hardcover
(ISBN: 978-9939-76-048-3)
$17.95
Antares (Publisher) Անտարես (Հրատարակչութիւն)
2017 Yerevan
200 pages
Size: 5 1/4" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Ժողովածուում ընդգրկված վիպակներում և պատմվածքներում Մարգարիտ Դերանցը հոգեբանական նուրբ դիտարկումներով, անհրաժեշտության պարագային՝ նաև սևեռումներով, հուզական պոռթկումներով, բայց և՝ մշտապես սթափ գրողական դիրքորոշմամբ ու գնահատականներով պատկերում է հայ էմիգրանտների կյանքը օտար ափերում՝ բացելով բազմաթիվ վարագույրներ և պսակազերծելով բազմաթիվ միֆեր։

Write Your Own Review

You're reviewing: Ser yev Emigratsia