Queered
What's to be Done with Xcentric Art

Տարօրինակված է
Ինչ անել XՑենտրիկ արվեստի հետ

Շուշան Ավագյան (Խմբագիր) Shushan Avagyan (Author, Editor) Arpi Adamyan (Author, Editor) Lusine Talalyan (Author, Editor) Լուսինե Թալալյան (Հեղինակ)
Hardcover
(Number: BWS0007)
$30.00
QY Collective (Publisher)
2011 Yerevan
330 pages
Size: 6 1/2" x 8 1/2"
Language(s): English, Eastern Armenian

Additional Artists


Represents the exhibitions and the correspondence among members of an international group of women artists and activists.

Write Your Own Review

You're reviewing: Queered