Patker Patum Patmutiun, Vol. 2
Image Story History: Rivalries

Պատկեր Պատում Պատմութիւն, Հատոր 2
Մրցակցութիւններ

Paperback
(ISBN: 978-9939-816-96-8)
$35.00
Hardcover
(ISBN: 978-9939-816-96-8)
$50.00
Aktual Arvest (Publisher) Ակտուալ արվեստ (Հրատարակչութիւն)
2016 Yerevan
564 pages
Size: 6" x 9 1/4"
Language(s): Western Armenian

ՊԱՏԿԵՐ, ՊԱՏՈՒՄ, ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆի երկրորդ հատորը կը զբաղի Ի. դարու արեւմտահայ չորս վիպագիրներու՝ Զա­պէլ Եսայեանի, Գիրգոր Պըլտեանի, Շահան Շահնուրի եւ Զարեհ Որբունիի ար­տա­դրութեամբ, ու անոնց մօտ կը կարդայ նոյնպէս վերապրողի կերպարին երեւում-ան­հետացումը, մեռեալ վկային յարակարծիքները, վկայութիւն կոչ­ուա­ծին կատարեալ խնդրականացումը, եւ բոլորին մօտ անխուսափելիօրէն՝ պատ­կերին յափշ­տակիչ եւ յարակայ միջամտութիւնը։ Բայց մինչդեռ ֆրանսացի հե­ղի­նակներուն մօտ՝ վեր­ապ­րողի եւ պատկերի շուրջ աշխատանքը կը կատարուէր բարեկամութեան ոլորտին մէջ, արեւմտահայ գրողներու պարագայի՝ կը կատար­ուի ատելութեան մթնո­լոր­տի մը մէջ եւ ուրեմն մրցակցութիւններու լման շարքի մը ընդ­մէջէն. այր ու կնոջ միջեւ, գրա­կանութեան եւ նկարչութեան միջեւ, վերապ­րո­ղին եւ վկային միջեւ, նոյն սե­րունդին պատկանող գրողներու (եւ նկարիչներու) միջեւ, սերունդ­նե­րուն միջեւ։ Այդ մրցակ­ցութիւններուն կիզակէտին կը գտնուէր Յակոբ Օշա­կան, ու այդ պատճառով՝ հատո­րը կը բացուի իր “Վկայութիւն մը” վերնագիրը կրող գրուածքին շուրջ վերլուծական ակնարկով մը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Patker Patum Patmutiun, Vol. 2