5 Item(s)

per page

 
Կյանքի Բարելավման Երեկոներ ՀԱՄԼԵՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆի հետ՝ «Կենտրոնանալու արվեստը ու օգուտները՝ Ամեն կենտրոնացման ետևում հրաշք է թաքնված»

Read More
Posted in Events By Abril

Van 1915: Book Release with Ara Sarafian

Friday, January 12, 2018 5:53:00 PM America/Los_Angeles


Meet Ara Sarafian of the Gomidas Institute of London, here to present the newly released book, Van 1915: The Great Events of Vasbouragan

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

An Evening of Oud with theoudplayer

Thursday, January 11, 2018 5:09:00 AM America/Los_Angeles


Abril Bookstore's Music Nights presents An Evening of Oud with theoudplayer

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

Three Short Documentaries by Mariam Ohanyan

Wednesday, January 10, 2018 5:09:00 AM America/Los_Angeles

 
THE ARMENIAN FILM SOCIETY presents Three Short Documentaries by MARIAM OHANYAN

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

Յաջորդ «Շնչող Գրքի Ակումբ` Զապէլ Եսայեանի «ՍՊԱՍՄԱՆ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ»

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

5 Item(s)

per page