4 Item(s)

per page

Karenn Chutjian Presti to present her new bilingual children's songbook

Friday, October 27, 2017 5:53:00 PM America/Los_Angeles


Author/Performer KARENN CHUTJIAN PRESTI will present her newly released bilingual children's songbook, My First Armenian Songbook / Առաջին երգարանս with a demonstration on how to use the book along with a performance and sing-along.

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

Screening of Atom Egoyan's "Calendar"

Thursday, October 26, 2017 5:09:00 AM America/Los_Angeles

 
THE ARMENIAN FILM SOCIETY presents a screening of Atom Egoyan's CALENDAR

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

Կյանքի Բարելավման երեկոներ Համլետ Այվազյանի հետ

Wednesday, October 18, 2017 5:00:00 PM America/Los_Angeles

 
Կյանքի Բարելավման Երեկոներ ՀԱՄԼԵՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆի հետ՝ «Ստեղծագործ Միտք՝ Ինչպես ենք ստեղծագործում»

Read More
Posted in Events By Abril

Samuel Armenian presents Among the Brightening Bloom

Tuesday, October 17, 2017 5:00:00 PM America/Los_Angeles


Project Manager of Project Bloom,
 SAMUEL ARMEN will present the newly published book, AMONG THE BRIGHTENING BLOOM by the Children of Armenia Fund

Read More
Posted in Events By Abril

4 Item(s)

per page