4 Item(s)

per page

Meet Paul Chaderjian, author of Letters to Barbra

Wednesday, January 2, 2019 5:53:00 PM America/Los_Angeles


Meet Paul Chaderjian, author of the newly released book, Letters to Barbra

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

Element Band Songbook Sing-Along Presentation

Wednesday, January 2, 2019 11:30:00 AM America/Los_Angeles


Abril Bookstore's Music Nights presents a SING-ALONG presention of the newly released ELEMENT BAND SONGBOOK with band members Ara Dabandjian & Soseh Keshishian
Ապրիլ Գրատան Երաժշտական Երեկոները կը ներկայացնէ նոր հրատարակուած «Էլէմէնթ Պէնտ»ի Երգարանը խումբի անդամներ՝ Արա Տապանճեանի և Սօսէ Քէշիշեանի հետ

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

Գրիշ Դավթյանի նոր հատորների ներկայացում

Tuesday, January 1, 2019 8:00:00 AM America/Los_Angeles

ԳՐԻՇ ԴԱՎԹՅԱՆի նոր հրատարակվաժ գրքերի ներկայացում` «Անձրեվ է գալիս» և «Ամերիկյան թրթիռներ»

Read More
Posted in Events By Abril

Bloodied, But Unbowed - Book Release Event

Monday, December 31, 2018 5:53:00 PM America/Los_Angeles

Book Release Event of Alice Nazarian's BLOODIED, BUT UNBOWED: A Memoir of the Arshur & Arshaluys Yousuf Family presented byRUBINA PEROOMIAN

Read More
Posted in Events By Arno Yeretzian

4 Item(s)

per page