ՀԱՅԵՐԷՆ ԳՐՔԻ ԱԿՈՒՄԲ

ԳԻՐՔ՝


ՔՐԻՍՏԻԱՆ ԲԱՏԻԿԵԱՆ
ի
«Սուփըր հերոսները կը մեռնին ամրան»

Շաբաթ, Յունիս 30, 2018
Կէսօրէ ետք ժամը 4:00ին
Ապրիլ Գրատուն

Արձանագրուելու համար, կապնուեցէք մեզի հետ:


Մանկութեան իրականութիւնը կենդանացնող պատմութիւն, որտեղ մարդկանց հետ հաւասար իրականութիւնն ստեղծող կենդանի մասնակիցներն են նաեւ կոմիքսների հերոսները: Քրիստիան Բատիկեանին պատմուածքներու հերոսները պատանիներն են, որոնց «մեծերու իրականութիւն» անցնելու առաջին քայլն կը սկսի իրենց իդեալներու՝ սուփըր հերոսներու հետ բախումէն: Գիրքը հետաքրքիր կերպով ցոյց կուտայ ժամանակակից արեւմտեան մշակոյթի ազդեցութիւնը պատանիի ձեւաւորման վրայ, ինչպէս նաեւ գաղութին մէջ մեծցող երեխայի մանկութեան և ինքնութեան խնդիրները:


 

«Շնչող գրքի ակումբներ»ը գրական խմբաւորումներ են, որոնք անգլերէն և հայերէն գրուած հայկական պատումներու և գիրքերու գնահատանքը կը խթանեն: Անոնք կը ձգտին գրակայն համայնք մը մէջտեղ բերել, շրջող հեղինակներու հետ յատուկ ատեաններ ծրագրելով և հաղորդակցութեան այլ միջոցներ, ինչպէս՝ ֆիլմ, ընդգրկելով ընդհանուր քննարկումներուն: «Շնչող գրքի ակումբներ»ը ամիսը անգամ մը տեղի կ'ունենան, Շաբաթ օրերը, կէսօրէ ետք ժամը 4:00ին, ԱՊՐԻԼ Գրատան մէջ, 415 E. Broadway, Glendale, CA: Իւրաքանչիւր հանդիպման թուականը պիտի յայտարարուի նախապէս: