Mitk yev Arvest 1988-2009
Thought and Art: Literary Criticism

Միտք եւ արուեստ՝ 1988-2009
Գրական ու վերլուծական էջեր

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 978-9939-872-51-3)
$55.00
Փրինտինֆո (Հրատարակչութիւն) Sargis Khachents (Publisher) Սարգիս Խաչենց (Հրատարակչութիւն) Printinfo (Publisher)
2020 Yerevan
697 pages
Size: 5 1/4" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Փարիզի «Յաոաջ» օրաթերթին (1925-2009) 1976 Դեկտեմբերին սկիզբ աոած ամսական «Միտք և արուեստ» յաւելուածին թիւերէն ծաղկաքաղի երկրորղ հատորն է այս մէկը: Աոաջինը, կազմուած' 1976-1987 տարիներու ընտրանիով մը, լոյս տեսաւ 2018-ին: Զոյգ հատորներուն գրութիւնները կը պատկանին գրական մարզին, ստեղծագործական էջեր, վերլուծութիւններ, գրախօսութիւններ, քննադատականներ, թարգմանութիւններ, ևայլն: Այս հատորին մէջ աոնուած էջերը հրատարակուած են 1988-2009 տարիներու թիւերուն մէջ. կը խմբեն Սւիիւոքէն ու Հայաստանէն շուրջ երեսուն ստորագրութիւն: Բոլորն ալ անտիպ գրութիւններ եղած են, որոնց աոաջին վերահրատարակութեան վայրը այս զոյգ հատորները կ’ըլլան:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mitk yev Arvest 1988-2009