Mitk yev Arvest: 1971-1987
Thought and Art: Literary Criticism 1971-1987

Միտք եւ արուեստ՝ 1976-1987
Գրական ու վերլուծական էջեր

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 978-9939-872-27-8)
$45.00
Փրինտինֆո (Հրատարակչութիւն) Antares (Publisher) Անտարես (Հրատարակչութիւն) Sargis Khachents (Publisher) Սարգիս Խաչենց (Հրատարակչութիւն) Printinfo (Publisher)
2018 Yerevan
680 pages
Size: 5 1/4" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Այս հատորով ընթերցողին կը ներկայացուի աոաջին ծաղկաքաղ մը «Յաոաջ» օրաթերթի (Փարիզ, 1925-2009) «Միտք եւ արուեստ»ի նիւթերէն: Թերթի այս ամսական Յաւելուածի համարները, 1976էն սկսեալ, կը շօշափեն մշակոյթի զանազան կալուածներ, մասնաւորաբար հայ ու օտար գրականութիւնը, տեսական ու քննադատական հարցերը, ինչպես նաեւ գեղեցիկ արուեստներն ու երաժշտութիւնը: Այստեղ տրուած են 1976-1987 շրջանին տպուած միայն գրականութեանն ու ժամանակակից գրական խնդիրներուն վերաբերող նիւթեր, որոնք իրենց աոաջին հրատարակութենէն ասդին երբեք լոյս տեսած չեն երկրորդ անգամ: Վերատպութիւնը միայն Սվփւոքի գրականութեան ու մտքի մէկ անցեալ փուլը չէ որ կը փորձէ փրկել մոոացումէն, որքան զայն աոնչել ներկային: Ստորագրուած սփիւոքահայ ծա֊ նօթ ու քիչ ծանօթ գրողներու կողմէ այս էջերը տակաւին չեն կորսնցուցած իրենց այժմէականութիւնը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mitk yev Arvest: 1971-1987