Inknutyun
Identity

Ինքնություն

Paperback
(ISBN: 5-8079-0723-X)
$40.00
1993 Yerevan
324 pages
Size: 5 3/4" x 7 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Հատորում ամվտվւված են Ալեքսանդր ՎԱՐՊԵՏՅԱՆԻ տարբեր ժամանակներում կատարած՝ հայագիտական, արեւելագիտական, արվեստաբանական ու .իմաստասիրական–աշխատություններ եւ հրապարակախոսությունները։ Նրանցից մի քանիսը ժամանակին հրատարակվել են հայրենի եւ սփյուռքահայ՝ ինչպես նաեւ այլազգի մամուլում, մի մասը Ներկայացվել է Հայաստանի հեռուստատեսությամբ. բայց հիմնական մասն հրատարակվում է առաջին անգամ։ Հրատարակվող նյութերն ընտրվել են որոշակի սկզբունքով՝ շեշտելու համար անհատականության որոշիչ դերն այլազան հարցերի քննարկման խնդրականում, որոնք պահանջում են ուրույն մոտեցումներ՛ նոր բացահայտումների ու ինքնուրույն լուծոււաերի համար։ Մի հանգամանք, որն ըստ հեղինակի հրամայական անհրաժեշտություն է հայ ժողովրդի հարատեւման Նոր ուղիների որոնման գործընթացում։

Write Your Own Review

You're reviewing: Inknutyun