Hetker Louysen
Traces from Light

Հետքեր լոյսէն

Hardcover
(ISBN: 978-9939-872-58-2)
$29.95
Փրինտինֆո (Հրատարակչութիւն) Sargis Khachents (Publisher) Սարգիս Խաչենց (Հրատարակչութիւն) Printinfo (Publisher)
2021 Yerevan
192 pages
Size: 4 3/4" x 6 3/4"
Language(s): Western Armenian

ARS POETICA մատենաշարի սոյն հատորը կը բովանդակէ բանաստեղծ Գրիգոր Պըլտեանի անտիպ հայկուները, գրուած 1980ական թուականներէն սկսեալ: «Հայկուի մասին» վերջաբանը կ'անդրադառնայ ճափոնական այդ բանաստեղծութեան բնոյթին ու բանարուեստին: Հատորի գծանկարները յատուկ այս հրատարակութեան համար պատրաստուած է Ասատուրը (Ֆրանսիա):

Write Your Own Review

You're reviewing: Hetker Louysen