Haraleznerou Davachanoutioune
The Betrayal of the Gods

Յարալեզներու դաւաճանութիւնը

Paperback
(ISBN: 978-9939-75-561-8)
$13.95
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
2020 Yerevan
200 pages
Size: 5 1/2" x 8"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


«Սփյուռք» մատենաշարի սույն հատորով լույս է տեսնում Շահան Շահնուրի «Յարալեզներու դաւաճանութիւնը» պատմվածաշարը։ Շահնուրի անվան հետ է կապված հայ գրականության մեջ «նահանջի» ուղղության սկզբնավորումը։ Օտարության մեջ հայի լինելիության տեսանկյունից հատկապես հետաքրքիր է «Յարալեզներու դաւաճանութիւնը» պատմվածաշարը, որը լի է բազմանշանակ սիմվոլներով։ Գրողի արձակը բազմաշերտ է, և այդ բազմաշերտությունը բնորոշ է ամբողջ ցիկլին։ Պատմվածաշարն ավարտվում է «Յարալեզներու դաւաճանութիւնը» պատմվածքով, որը սթափության կոչ է ձուլման վտանգի տակ գտնվողներին։

«Սփյուռք» մատենաշարի յուրաքանչյուր գրքում ներկայացված են սփյուռքահայ գրողների լավագույն գործերը:

Write Your Own Review

You're reviewing: Haraleznerou Davachanoutioune