Hamsheni Manrateghanunnere
Hemshen Toponyms

Համշենի մանրատեղանունները

Paperback
(ISBN: 978-5-8084-1529-4)
$20.00
2012 Yerevan
175 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian, Russian, Turkish

Ուսումնասիրությունը նվիրված է ժամանակակից Թուրքիայի Ռիզեի նահանգի Համշեն (Հեմշին), ՋամլըՀեմշին, Արտաշեն գավառների Համշենցիների խոսակցական թուրքերենում այսօր էլ գործածվող Հայկական մանրատեղանունների քննությանը։ Գրքում առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ դրվող շուրջ հարյյուր մանրատեղանուն հեղինակը գրառել է նշյալ շրջաններում 2010 թ. կատարած դաշտային աշխատանքների ընթացքում։ Այդ տեղանունների բառաքննությունր ցույց է տալիս, որ դրանք բուն Հայկական են, նրանցում առկա են Հին և միջին Հայերենի արմատներն ու հիմքերը, բառակազմական ձևույթները Հայերենի Համշենի բարբառի տեղական խոսվածքներից և թուրքերենից բխող հնչարտասանական նստվածքով: Ներկայացվում են նաև որոշակի ժողովրդագրական տեղեկություններ Արդվինի և Ռիզեի նահանգների Համշենցիների մասին։ Ուսումնասիրությունը նախատեսված է Հայագետների, արևելագետների, տեղանվանագետների և ուսանողների Համար։

Write Your Own Review

You're reviewing: Hamsheni Manrateghanunnere