Hakobner

Յակոբներ

Hardcover
(ISBN: 978-9939-68-655-4)
$35.00
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2019 Yerevan
512 pages
Size: 5 1/2" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

«Յակոբներ»ը հեղինակի «Գիշերադարձ» շարքի մէկ նոր փուլն է: Պէյրութ, լրագրական ասպարէզի սեմին, պատմասանը թերթի կտրօնէ մը մեկնելով հետախուզութիւն մը կը սկսի, «Երթալ մինչեւ մտածումին ձայրը, մէկ անգամէն պարզել ամէն ինչ, ձերբազատել քողարկուած պատկերը որ կը թափառի խօսքերու ետին»:

Write Your Own Review

You're reviewing: Hakobner