Girk Tsnndots
Book of Genesis: Biographical Novel

Գիրք ծննդոց
(Յուշագրական վէպ)

Siran Seza (Author) Սիրան Սեզա (Հեղինակ)
Hardcover
(ISBN: 978-0-9903483-4-4)
$25.00
2014 Studio City
297 pages
Size: 6 1/2" x 9 1/2"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Սիրան Սեզայի «Գիրք ԾՆնդոց»ը ինքնակենսագրական բնոյթ ունի։ Վէպը կընդգրկէ 1900-ականներէն մինչեւ 1918 երկարող տարիներու դէպքերը եւ անոնց արձագանգները պոլսահայ ու յատկապէս իր ապրած շրջանակի մարդոց կեանքէն ներս։

Հարազատօրէն կը ներկայացուին պարմանուհի եւ ապա վաղ երիտասարդութեան սեմէն ներս մտնող Սիրան Զարիֆեանի (Սեզա) ընկալումները, վերաբերմունքը արեւմտահայութեան մշակոյթի օրրան Պոլսոյ մէջ կատարուող զանազան մշակութային ու քաղաքական անցուդարձերու։

Հեղինակը հարազատօրէն կը ներկայացնէ նաեւ անձնական փորձառութիւնները, սէրերը եւ հանդիպումները հայ մշակոյթի դէմքերու հետ։ Հեղինակը իր վէպին անցուդարձերը կը ցուցադրէ առհասարակ Պոլսոյ եւ Օսմանեան կայսրութեան ներքին ու արտաքին քաղաքականութեան խորքին վրայ։

Write Your Own Review

You're reviewing: Girk Tsnndots