Charles Aznavour
Singer of the Century

Շառլ Ազնավուր
Դարի երգիչը

Paperback
(ISBN: 978-9939-837-33-8)
$15.00
Areg (Publisher) Արեգ (Հրատարակչութիւն)
2018 Yerevan
215 pages
Size: 5 1/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian, French

Additional Artists


Գրքում ամփոփված են Շաոլ Ազնավուրի հրգ-բանաստհղ– ծություններր՝ Աբրահամ Ալիքյանի, Սամվհլ Գասպարյանի և Պերճ Թյուրաբյանի թարգմանությամբ, որոնք ուղեկցվում են ֆրանսերեն տեքստերով։ ժողովածուն բացվում է տաղանդաշատ գրող և թարգմանիչ Կարպիս Սուրենյանի՝ գուցե մեր ժամանակի համար գրված փայլուն էսսեով, որտեղ նա, դհոես անցյալ դարի հեռավոր 60-ականներին, կարծես տեսնում էր այսօրվա Ազնավուրին։

Գիրքը հրատարակության պատրաստելիս երգերի թարգմանություններն ուղարկել էինք Ազնավուրին՝ նրա հավանությունր ե տպագրության թույլտվությունր ստանալու ակնկալիքով։ Ցավոք, նա չհասցրհց մեզ պատասխանել... Եվ այս գիրքր, որը պետք է դաոնար «Արեգի» հրատարակած Ազնավուրի երգերի հերթական՝ թվով չորրորդ գիրքը, դարձավ 20-րդ դարի լավագույն երգչի յուրօրինակ գիրք-հուշարձանր։

Write Your Own Review

You're reviewing: Charles Aznavour