Haykakan Aseghnagorts Zhanyak
Armenian Needlelace: Instructional Guidebook

Հայկական ասեղնագործ ժանյակ
Վարպետության դասեր

Paperback
(ISBN: 978-9939-68-449-9)
$19.95
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2016 Yerevan
104 pages
Size: 9" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

«Հայկական ասեղնագործ ժանյակ» ձեռնարկր ծանոթացնում է հարթ (Վանի ասեղնագործության դպրոց) ե ծավալային (Կարինի ասեղնագործության դպրոց) ժանյակների ստեղծման նրբություններին, ասեղով հատուկ հանգույցներ կապելու, հանգույցների և թելերի շնորհիվ տարբեր նախշազարդեր ստանալու հմտություններին։ Ձեռնարկում աոաջին անգամ մանրամասն նկարագրվում է Կարինի ավանդական ասեղնագործության ուսուցման րնթացքր։

Write Your Own Review

You're reviewing: Haykakan Aseghnagorts Zhanyak