5 Item(s)

per page

 
Կյանքի Բարելավման Երեկոներ ՀԱՄԼԵՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆի հետ՝ «Կենտրոնանալու արվեստը ու օգուտները՝ Ամեն կենտրոնացման ետևում հրաշք է թաքնված»

Read More
Posted in Events

Van 1915: Book Release with Ara Sarafian

February 22, 2018 7:30 pm


Meet Ara Sarafian of the Gomidas Institute of London, here to present the newly released book, Van 1915: The Great Events of Vasbouragan

Read More
Posted in Events

An Evening of Oud with theoudplayer

February 24, 2018 7:30 pm


Abril Bookstore's Music Nights presents An Evening of Oud with theoudplayer

Read More
Posted in Events

 
THE ARMENIAN FILM SOCIETY presents Three Short Documentaries by MARIAM OHANYAN

Read More
Posted in Events

Յաջորդ «Շնչող Գրքի Ակումբ` Զապէլ Եսայեանի «ՍՊԱՍՄԱՆ ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ»

Read More
Posted in Events

5 Item(s)

per page