4 Item(s)

per page


Meet Paul Chaderjian, author of the newly released book, Letters to Barbra

Read More
Posted in Events


Abril Bookstore's Music Nights presents a SING-ALONG presention of the newly released ELEMENT BAND SONGBOOK with band members Ara Dabandjian & Soseh Keshishian
Ապրիլ Գրատան Երաժշտական Երեկոները կը ներկայացնէ նոր հրատարակուած «Էլէմէնթ Պէնտ»ի Երգարանը խումբի անդամներ՝ Արա Տապանճեանի և Սօսէ Քէշիշեանի հետ

Read More
Posted in Events

ԳՐԻՇ ԴԱՎԹՅԱՆի նոր հրատարակվաժ գրքերի ներկայացում` «Անձրեվ է գալիս» և «Ամերիկյան թրթիռներ»

Read More
Posted in Events

Book Release Event of Alice Nazarian's BLOODIED, BUT UNBOWED: A Memoir of the Arshur & Arshaluys Yousuf Family presented byRUBINA PEROOMIAN

Read More
Posted in Events

4 Item(s)

per page