Zrutsaran
Conversation

Զրուցարան

Hardcover
(ISBN: 5-8077-0500-9)
$22.00
Arevik (Publisher) Արևիկ (Հրատարակչութիւն)
1991 Yerevan
670 pages
Size: 5 1/4" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքում զետեղված պատմա-գեղարվեստական ակնարկները նըվիրված են Հայրենի պատնության աոավել կարևոր ու ճակատագրական պահերին և հայոց բազմադարյան մշակույթին՝ իր կազմավորման մշաշոտ ժամանակներից մինչև նոր ու նորագույն օրերի աննախադեպ նվաճումները:

Write Your Own Review

You're reviewing: Zrutsaran