Zil Zar
Armenian Intellectual Board Game

Զիլ Զառ՝ Խաղում ենք Հայերեն
Սեղանի թիմային ինտելեկտուալ խաղ

Board Game
(Number: GCH0050)
$29.95
Aylkerp (Producer) Այլկերպ (Արտադրիչ)

Language(s): Eastern Armenian

Նկարել, կարդալ հակառակ, ցույց տալ ժեստերով, թե պարզապես բացատրել խոսքերով.... Իրավիճակը շատ խառն է, երբ սեղանին ԶԻԼ ԶԱՌն է:

Write Your Own Review

You're reviewing: Zil Zar