Zhamanakakits Hayots Lezvi Hachakhakanutyan Bararan
Contemporary Dictionary of Frequent Words of the Armenian Language

Ժամանակակից Հայոց Լեզվի Հաճախականության Բառարան

Hardcover
(Number: BDI0030)
$60.00
Haykakan SSH GA (Publisher) Հայկական ՍՍՀ ԳԱ (Հրատարակչութիւն)
1982 Yerevan
757 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Հաճախական բառարանն արտացոլում է քանանական մեթոդների օգնությամբ Հայ իրականության մեջ առաջին անգամ առանձնացված ժամակակից Հայոց լեզվի ակտիվ բառապաշարը: Այն ունի տեսական ու գործնական լայն կիրառություն եւ կարող է օգտակար լինել լեզվի տեսությամբ, բառագիտությամբ, լեզուների տիպաբանությամբ զբաղվող գիտնականներին, դասագրքեր կազմողներին, բառերի կյանքով հետաքրքրվողներին, ուսուցիչներին ուսանողներին:

Write Your Own Review

You're reviewing: Zhamanakakits Hayots Lezvi Hachakhakanutyan Bararan