Yerknkits Yerek Khndzor Enkav
Three Apples Fell From Heaven: A Novel

Երկնքից երեք խնձոր ընկավ
Վեպ

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 978-9939-9117-4-8)
$23.95
New Mag (Publisher)
2020 Yerevan
270 pages
Size: 5 1/2" x 8 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Վեպը պատմություն է բարձր սարերում ծվարած մի գյուղի և նրա փոքրաթիվ բնակիչների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի քիչ խենթ է, մի քիչ փնթփնթան, և որոնցից յուրաքանչյուրի հոգում թաքնված են իրական գանձեր:

Write Your Own Review

You're reviewing: Yerknkits Yerek Khndzor Enkav