Yerknkits Yerek Khndzor Enkav
Three Apples Fell From Heaven: A Novel

Երկնքից երեք խնձոր ընկավ
Վեպ

Paperback
(ISBN: 978-9939-9117-4-8)
$24.00
Orakul (Publisher) Օրակուլ (Հրատարակչութիւն)
2017 Yerevan
240 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Վեպը պատմություն է բարձր սարերում ծվարած մի գյուղի և նրա փոքրաթիվ բնակիչների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի քիչ խենթ է, մի քիչ փնթփնթան, և որոնցից յուրաքանչյուրի հոգում թաքնված են իրական գանձեր:

Write Your Own Review

You're reviewing: Yerknkits Yerek Khndzor Enkav