Yerker
Works

Երկեր

Hardcover
(Number: BLP0123)
$25.00
Sovetakan Grogh (Publisher) Սովետական Գրող (Հրատարակչութիւն)
1985 Yerevan
480 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

Ժողովածուն անփոփում է Ռուբեն Սևակի չափածո և արձակ երկերը: Բանաստեղծի գրական ժառանգությունն առավել ամբողջությամբ ընթերցողին ներկայացվում է առաջին անգամ: Ի մի են բերված ոչ միայն ժամանակի մամուլում ցրված երկերը, այլև անտիպներ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Yerker