Yerker
Works

Երկեր

Levon Shant (Author) Լեւոն Շանթ (Հեղինակ)
Hardcover
(Number: BLF0201)
$24.00
1990 Antilias
295 pages
Size: 6 3/4" x 9 3/4"
Language(s): Western Armenian

Բովանդակութիւն՝ Յառաջաբան, «Հին Աստուածներ», «Հոգիները Ծարաւի», Ծանօթագրութիւններ, Բառարան:

Իբրեւ մարդ եւ իբրեւ գրող՝ Լեւոն Շանթ իւրայատուկ տեղ մը կը գրաւէ մեր մշակոյթի պատմութեան մէջ: Զօրաւոր անհատականութեան տէր անձ ու տեսիլք ունեցող մանկավարժ՝ կոփած է ան սեփական իր հոգին եւ նպաստած՝ բազմաթիւ սերունդներու կազմաւորումին: Թռիչք եւ ձգտում ունեցող գրող՝ մեր գրականութիւնը հարստացուցած է ան մարդկային հոգին ազնուացնող վէպերով ու թատերախազերով, որոնք կը նկարեն մարդ էակի նկրտումը բարոյական բարձրունքներն ի վեր:

Write Your Own Review

You're reviewing: Yerker