Veratsnund Depi Sotsialakan Miapetutyun
Renaissance to a Social Monarchy

Վերածնունդ դէպի սոգիալական միապետություն

Paperback
(Number: BLF0372)
$14.95
2014 Yerevan
382 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

«Վերածնունդ» վեպը Գավիթ Միրզոյանի աոաջին լայնածավալ գրական ստեղծագործությունն է։ Այն նախատեսված է ազգի ճակատագրով խորապես մտաՀոգված մտավորականների Համար։ Նախկինում մի շարք Հոդվածներով ու ակնարկներով Հեղինակն անդրադարձել է մեր ազգային ճգնաժամին ու դրանից դուրս գալու ճանապարՀներին։ Վեպում, սակայն, երկխոսությունների միջոցով Գավիթ Միրզոյանը փորձել է Հնարավորինս պարզ ու Հանրամատչելի ներկայացնել մեր ազգային ուսմունքը, շտկել նրա Հիմնարար դրույթների որոշ սխալ մեկնություններ, պարզաբանել մինչ այժմ անմեկնելի Համարվող Հասկացություններ, ներկայացնել նաՀապետական կարգի էությունն ու Հատկապես միապետի ազգի գերագույն նահապետի, դերն ու առաքելությունը։ Վեպում դեպքերը տեղի են ունենում մոտ ապագայում, երբ Հայ ժողովրդի միաՀամուռ շանքերի շնորՀիվ Հայաստանում արդեն Հաստատվել է նաՀապետական կառավարում։ Ու, ինչպես նախկինում, Հայոց երկիրն ու անձամբ՝ Համայն Հայոց Արքան, Հայտնըվել են թշնամական ուժերի ուշադրության կիզակետում։ Գրքում ընդգրկված են նաև Գավիթ Միրզոյանի «Արիականություն» Հոդվածը, Հեղինակի կողմից Արարչական ուսմունքի Հիման վրա կազմված «Արարչական օրենքներն» ու «Հայաստանի Թագավորության Ազգային ՍաՀմանադրությունը»։

Write Your Own Review

You're reviewing: Veratsnund Depi Sotsialakan Miapetutyun