Veraprats Khoyetsi Arusyake
The Survivor: A Memoir

Վերապրած Խոյեցի Արուսյակը
Հուշագրություն

Hardcover
(ISBN: 978-9939-64-019-8)
$20.00
Limush Publishing (Publisher) Լիմուշ հրատարակչություն (Հրատարակչութիւն)
2011 Yerevan
191 pages
Size: 6" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Հուշագրական-գեղարվեստավավերական այս գիրքը Ամնում անգլերենով և Իրանում պարսկերենով հրատարակվելուց հետո Հայաստանում հրատարակվում է աոաջին անգամ։

1915-16 թթ. արևմտահայությանը տեղում կոտորելուց ու պատմական հայրենիքից արտաքսելուց հետո թուրք ջարդարարները 1917-18 թթ. ներխուժել են Իրանի տարածք նաև այն¬տեղ ապրող իրանահայությանը կոտորելու և բնաջնջելու նպատակադրումով։ Այդ հրեշավոր գործողությանը զոհ դարձավ հատկապես Խոյ քաղաքի և նրա շրջակայքի հայ բնակչությունը։ Սպանդից փրկված քչերից մեկն է հեղինակի մեծ մայրը՝ վերապրած Արուսյակը։ Ականատեսի հավաստի վկայությամբ գիրքը պատկերում է Իրանի հայության նկատմամբ թուրքերի գործած ոճիրն իր աղետալի հետևանքներով։

Այն հասցեագրվում է պատմաբան-ցեղասպանագետներին, հայոց պատմության հարցերով հետաքրքրվողներին և ընթերցող հանրությանը։

Write Your Own Review

You're reviewing: Veraprats Khoyetsi Arusyake