Tser Kaghnineru Shukin
In the Shadow of the Old Oak Trees

Ծեր կաղնիներու շուքին

Paperback
(Number: BLB0123)
$20.00
Տպարան Մշակ (Հրատարակչութիւն) Meshag (Publisher)
1987 Fresno
301 pages
Size: 5 1/2" x 8 1/4"
Language(s): Western Armenian

Այս գրութիւններր բաժնած ենք երկու գըլխաւոր մասերու։

Ա– մասը կը պարփակե առաջին եօթ-ը կտորները (Ծեր Կաղնիներու Շուքին - Պեյրութ֊ի ճեմարանը-Փարիզ-Քեսապ-Ամերիկա, Ամերիկա – Ամբողջ օր մր «Օթթաուայի Տղոց» հետ - Մարդ էակին ուղեղր խանգարուած է։ - Այս առաջին մասը ինքնին կարելի է երեք գլուխներու բաժնել՛ ա) ապրումներ, յուշեր, խոհեր. բ) նորավեպի փորձ մը՝ Ամերիկա, Ամերիկա եւ գ) ուսումնասիրութիւն մր, որ մեկնակէտ ունի Արթիւր Քէօսլէրի «Ուրուականր մեքենային մեջ» (The Ghost in the Machine) ընկերային-գիտական-իմաստասիրական երկարաշունչ աշխատասիրութիւնր: Քէօսլէրի կատարած վերլուծումներուն կարեւոր բաժինները համադրելէ առաջ, նախաբանով մը ծանօթացուցած ենք խնդրոյ առարկայ հարցը –մարդ էակին ուղեղր խանգարուած է– այդ մասին այժմէական օրինակներ եւ այլ անձնաւորութիւններէ վկայութիւններ մէջբերելով։

Բ. մասը դրոշմուած է իրաւագիտութեամբ եւ շղարշուած՝ ազգային-լիբանահայկական հարցերով (ՄԱԿի մասին 2 կտոր - Լիբանանի համայնքային կառոյցին եւ անոր մէջ հայ համայնքին ունեցած դիրքին մասին երկու գըրութիւն եւ վերջապէս, Լիբանանի Սահմանադրութեան Բարեկարգիչ Մարմնի աշխատանքներուն մասին զրոյց)։

Write Your Own Review

You're reviewing: Tser Kaghnineru Shukin