Tseghin Dzayne, B. hator
Sound of Tribe, Part Two

Ցեղին Ձայնը, Բ. Հատոր

Aram Haigaz (Author) Արամ Հայկազ (Հեղինակ)

Availability: Out of stock

Paperback
(Number: BLF0101)
$15.00
1995 Allepo
510 pages
Size: 4 3/4" x 6 1/2"
Language(s): Western Armenian

This volume also includes the following short stories:
"Kiurtistani Lernerun Mech (In the Hills of Kurdistan)"
"Mer Dratsinere (Our Neighbors)"

Գիրքը նաեւ կը պարունակէ հետեւեալ պատմութիւնները՝
«Քիւրտիստանի լեռներուն մէջ»
«Մեր դրացիները»

Write Your Own Review

You're reviewing: Tseghin Dzayne, B. hator