Trdat III, Hayots Tagavor
Trdat III, King of Armenians: Historical Novel

Տրդատ III, Հայոց Թագավոր
Պատմական վեպ

Hardcover
(ISBN: 978-9939-844-25-1)
$25.00
Krunk (Publisher) Կռունկ Տպագրատուն (Հրատարակչութիւն)
2014 Yerevan
376 pages
Size: 6" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Այս գրքում հեղինակները հերկայացրել են քրիստոնե ության ընդունման և տարածման պայքարը ու ողբերգա կան իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել III դարի վերջերին և IV դարի սկզբներին։Ինչպես նաև ծանոթացնում են կրոնի ընդունման պատմական նշանակությանը և հերոսական ժողովրդի պատմության շատ պատասխանատու մի նախաձեռնության իրականացմանը։ Աշխատությունը հզոր ազդակ կլինի սերունդների դաստիարակության համար։

Write Your Own Review

You're reviewing: Trdat III, Hayots Tagavor