Through the Years
Vocal Works of Armenian Composers

Տարիների միջից
Հայ կոմպոզիտորների վոկալ ստեղծագործություններ

Աննա Մայիլյան (Կատարող) Anna Mayilyan (Performer)

Availability: Out of stock

CD
(Number: MCV0020)
$14.95
2010
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Track Listings

1. Romanos Melikyan - "You are Shining"
2. Romanos Melikyan - "Autumn Song"
3. Romanos Melikyan - "A Rose"
4. Anton Mayilyan - "A Song of the Sea"
5. Anton Mayilyan - "Do Not Ask Me"
6. Barsegh Kanachyan - "Sunrise Song"
7. Edward Abrahamyan - "I Remember Your Eyes"
8. Alexander Harutiunyan - "Lullaby"
9. Avet Terteryan - "On the River"
10. Avet Terteryan - "Every Evening"
11. Edward Mirzoyan - "Remembrance"
12. Geghuni Chtchyan - "If You Wish I Can Be"
13. Geghuni Chtchyan - "Dovers"
14. Robert Petrosyan - "If My Eyes Seek You"
15. Stepan Lusikyan - "Triolet nr. 1
16. Stepan Lusikyan - "Triolet nr. 2
17. Stepan Lusikyan - "Triolet nr. 3
18. Stepan Lusikyan - "Triolet nr. 4
19. Hayk Melikyan - "Do Not Leave"
20. Hayk Melikyan - "If You Cannot Love"
21. Hayk Melikyan - "Through the Years"

Write Your Own Review

You're reviewing: Through the Years