Tenteni Arkatsnere: Biureghea 7 Gndiknere
The Adventures of Tintin: The Seven Crystal Balls

Թենթենի արկածները: Բիւրեղեայ 7 գնդիկները

Georges Remi (Author) Ժորժ Ռեմի (Հեղինակ)
Hardcover
(ISBN: 2-9512-1878-8)
$24.95
Sigest sarl (Publisher)
2006
62 pages
Size: 9" x 12"
Language(s): Eastern Armenian

«Թենթենի արկածները» շարքը ստեղծուել է 1929 թուին բելգիացի հանճարեղ հեղինակ՝ Ռամի Ժորժի (1907-1983), իր աւելանունով՝ Էդժէի կողմից եւ այդ ժամանակուանից ի վեր չի կորցրել իր հմայքը: Մեծ յաջողութիւնը, որ վայելում են «Թենթենի արկածները» հետեւանք է նրա նկարների գեղեցկութեան եւ վարպետութեան, հերոսների տիպականութեան, ինչպես նաեւ բարոյական ու աւանդական արժեքները յարգող պատմութիւնների, որոնք յագեցուած են զուարդախոհութեամբ լի բազմաթիւ հնարքներով:

Write Your Own Review

You're reviewing: Tenteni Arkatsnere: Biureghea 7 Gndiknere