Tareri Ashkharhum: Sovorenk Grel
In the World of Letters: Let's Learn How to Write

Տառերի աշխարհում

Paperback
(Number: BKL0043)
$4.95
Krunk (Publisher) Կռունկ Տպագրատուն (Հրատարակչութիւն)
Yerevan
24 pages
Size: 8" x 11 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Ձեզ ներկայացվող վայելչագրության ձեռնարկը նպատակ ունի նախադպրոցականների մոտ մշակել գրելու ընթացքում ճիշտ կեցվածք։ Այն նպաստում է երեխայի կողմից գրելու տեխնիկայի յուրացմանը, շեշտը դրված է տողերի ցանցում տառերի տարբեր մասնիկների գրելու վրա։ Վայելչագրությամբ զբաղվելիս անպայման բացատրեք երեխային առաջադրանքը և ստուգեք ինչպես է այն կատարվել։ Հետևեք, որ երեխան ճիշտ դիրքով նստի, ճիշտ բռնի գրիչը կամ մատիտը, մասնիկները գրի ձախից աջ, չթեքի տետրը։ Այս տետրով ամենօրյա կարճատև (20-25 րոպե) պարապմունքներն անգնահատելի օգնություն կլինեն Ձեր երեխայի համար գրելու հմտությունների յուրացման գործում։

Write Your Own Review

You're reviewing: Tareri Ashkharhum: Sovorenk Grel