Srbazan Lernashkharhe
The Sacred Country: Armenian in the Ancient Spiritual Perceptions of Asia Minor

Սրբազան լեռնաշխարհը
Հայաստանը Առաջավոր Ասիայի հնագույն հոգևոր ընկալումներում

Availability: Out of stock

Paperback
(ISBN: 5-8084-0799-0)
$12.00
2006 Yerevan
80 pages
Size: 5 1/2" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքում փորձ է արված ի մի բերելու Հին Արևելքի գրավոր աղբյուրներում պահպանված այն տեղեկությունները, որոնցում Հայկական լեռնաշխարհը ներկայանում է իբրև սրբազնագույն տարածք, և դրանց հիմամբ վերականգնելու Հայաստանի կերպարը Առաջավոր Ասիայի հնագույն հոգևոր ընկալումներում:

Write Your Own Review

You're reviewing: Srbazan Lernashkharhe