Sev Achker, Chermak Sprots
Black Eyes, White Sheets: Love Story

Սեւ աչքեր, ճերմակ սփռոց
Պոեմ-սիրավիպակ

Paperback
(ISBN: 99930-4-090-8)
$15.00
2003 Yerevan
212 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Վեպում կանացի խարդավանքների, արտառոց սիրային իրավիճակների, միայն իրեն հատուկ երգիծանքի եւ հումորի կողքին, հեղինակն առաջ է բերում մեր օրերի «հասարակական կյանքի» աղտերը, քողազերծելով եւ անողոքաբար, դաժանորեն ծաղր ու ծանակի ենթարկելով դրանք:

Write Your Own Review

You're reviewing: Sev Achker, Chermak Sprots