Satani Chute
The Child of Satan

Սատանի ճուտը

Paperback
(ISBN: 978-9939-70-406-7)
$19.95
Van Aryan (Publisher) Վան Արյան (Հրատարակչութիւն)
2021 Yerevan
228 pages
Size: 5 3/4" x 7 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Այս վավերագրական վեպը արդ երեք-չորս հարյուր ծառի՝ պարսկահայ գաղութի վերջին երեք-չորս-հինգ-վեց-յոթ տասնամյակների խորհրդանշագրությունն է:

Write Your Own Review

You're reviewing: Satani Chute