Sabrike Gnum e Tangaran
Sabrik Goes to the Museum

Սաբրիկը գնում է թանգարան

Hardcover
(ISBN: 978-9939-0-3363-1)
$24.95
2021 Yerevan
24 pages
Size: 8 1/4" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

A little girl goes to the house-museum of the painter Gayane Khachaturyan with her mother and discovers enigmatic paintings. The book is designed for 3-5 year olds.

Մի փոքրիկ աղջիկ իր մայրիկի հետ գնում է նկարչուհի Գայանե Խաչատուրյանի տուն-թանգարանը և հայտնաբերում խորհրդավոր նկարներ։ Գիրքը նախատեսված է 3-5 տարեկանների համար։

Write Your Own Review

You're reviewing: Sabrike Gnum e Tangaran