Patmakan Hayastani Kaghaknere
Armenian Historical Cities

Պատմական հայաստանի քաղաքները

Hardcover
(Number: BHP0018)
$23.95
Hayastan (Publisher) Հայաստան (Հրատարակչութիւն)
1987 Yerevan
256 pages
Size: 5 1/2" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Աշխատությունը բաղկացած է երկու գլխից. Առաջին գլխում համառոտակի շարադրված է Հայաստանի քաղաքների ծագմամ և զարգացման պրոցեսը հնագույն ժամանակներից մինչև XX դարի առաջին քառորդի վերջը: Երկրորդ գլուխն ընդգրկում է Արևմտյան Հայաստանի և Պարսկահայաստանի 72 քաղաքների պատմաաշխարհագրական ուրվագծերը, որոնցում բնութագրված են նրանց բնական պայմանները, քաղաքական պատմության կարևոր պահերը, տնտեսական ու մշակութային կյանքը, վարչական վիճակը, պատմական և մշակութային հուշարձանները, հայ բնակչության ճակատագիրը և այլն: Գիրքը նկարազարդ է և ունի սխեմատիկ քարտեզ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Patmakan Hayastani Kaghaknere