Paramaz

Փարամազ

Paperback
(Number: BHR0026)
$8.00
HGA (Publisher) ՀԳԱ (Հրատարակչութիւն)
1992 Yerevan
96 pages
Size: 5 1/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքում լուսաբանված են հայ ազգային-ազատագրական շարժման նշանավոր գործիչ Փարամազի կյանքի և գործունեության դրվագները (1868-1915 թթ.), մինչև նրա կախազան հանվելը: Ընթերցող լայն շրջաններին հասցեագըրված սույն գրքում հայրենիքում առաջին անգամ ապագըրվում են 1898 թ. Վանի թուրքական դատարանում նրա արտասանած ճառը և երկու հոդվածները:

Write Your Own Review

You're reviewing: Paramaz