Papn ou Tornere
Grandpa and the Grandchildren: Fables

Պապն ու թոռները (Գիրք առակաց)

Paperback
(Number: BLQ0011)
$20.00
2012 Los Angeles
177 pages
Size: 6" x 9"
Language(s): Eastern Armenian

Առակները գրված են պատվակալ հույսով, պատժակալ հավատով եւ թիկնապահ սիրով: Առակը երբեք էլ օդ չի կրակում, այն միշտ դիպուկահար նշանառու է:

Write Your Own Review

You're reviewing: Papn ou Tornere