Pahki Chasher
Foods for Lent: Prayers and Traditions

Պահքի ճաշեր
Աղօթքներ եւ աւանդութիւններ

Hardcover
(Number: BCO0019)
$28.00
2006 Beirut
128 pages
Size: 6" x 11 1/2"
Language(s): Western Armenian

Գիրքը կը բովանդակէ Մեծ Պահքի աւանդական կերակուրներու ուղեցոյցը, ինչպէս նաեւ ոչ-աւանդականները, որոնք սակայն կարելի է ուտել Աղուհացի օրերուն:

Write Your Own Review

You're reviewing: Pahki Chasher